Katarzyna Żejmo-Trzcińska psycholog, psychotraumatolog
Katarzyna Żejmo-Trzcińska

O mnie

Jestem psychologiem i psychotraumatologiem. Praca z ludźmi zawsze była nie tylko pracą i codziennością, ale również wielką pasją. Psychoterapia jest drogą trudną i pełną wybojów, ale również ogromnej satysfakcji i radości z poznawania siebie. W swojej pracy staram się towarzyszyć ludziom w ich drodze do lepszego rozumienia siebie, swoich wyborów oraz poprawy jakości życia. Staram się stworzyć atmosferę pełną empatii i zrozumienia. Nie oceniam wnoszonych treści, pomagam jedynie zrozumieć pacjentom swoje potrzeby, nazywać i zrozumieć przeżywane stany wewnętrzne oraz przyczyny, które stoją za dokonywanymi wyborami.

Jednym z miejsc, w którym zdobywałam swoje doświadczenie zawodowe był Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. W ośrodkach tych pracowałam z osobami doświadczającymi kryzysów psychicznych, przemocy w rodzinie, depresji, żałobie oraz wielu innych stanach, utrudniających codzienne funkcjonowanie. Przez kilka lat współpracowałam również z Fundacją Pomorskie Centrum Psychotraumatologii, gdzie pracowałam z osobami po traumie, przemocy oraz z rodzinami zagrożonymi odebraniem dzieci do pieczy zastępczej. Miejscem, dzięki któremu nabrałam doświadczenia w pracy z młodzieżą była Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, gdzie pracowałam z dziećmi oraz młodzieżą przebywającą w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Pracuję opierając się na nurcie psychoanalitycznym, swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Pracuję zgodnie ze standardami Polskiej Federacji Psychotraumatologii, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wykształcenie:
- Uniwersytet Gdański: psychologia ze specjalizacją z psychologii klinicznej i penitencjarno – sądowej
- Program szkolenia i stażu zawodowego dla studentów i absolwentów psychologii „Warsztaty Interwencji Kryzysowej”,
- 4,5 – letnie szkolenie z psychotraumatologii praktycznej w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii współpracującej z Instytutem Terapii Zintegrowanej w Monachium.

Oferta

obrazek5

Konsultacje psychologiczne

Pierwsze spotkania, zazwyczaj od 2 do 4, służą wzajemnemu poznaniu, przedstawieniu sposobu pracy oraz rozpoznaniu czy pacjentowi odpowiada wybrany sposób prowadzenia terapii. Omawiane są również m.in. częstotliwość spotkań oraz zasady wzajemnej współpracy.

Czas konsultacji: 50 minut
Cena: 160 zł

obrazek3

Psychoterapia dorosłych


Są to regularne spotkania, odbywające się raz lub dwa razy w tygodniu. Terapia ma na celu nie tylko rozwiązanie aktualnych problemów i ustąpienie obecnie występujących objawów, ale również zrozumienie przyczyn ich występowania. Psychoterapia jest procesem zmierzającym m.in. do uzyskania nowej, szerszej perspektywy na zachodzące procesy wewnętrzne, zrozumienie i nazwanie występujących przeżyć i pojawiających się emocji.

Czas konsultacji: 50 minut
Cena: 160 zł

obrazek4

Psychoterpia młodzieży
(od 14 roku życia)

Pierwsze spotkanie (czasem dwa) odbywają się z rodzicem/rodzicami. Przedstawiany jest problem, który według rodziny stanowi podstawę do podjęcia terapii. Następnie odbywają się dwie lub trzy konsultacje z dzieckiem, po których decyduję on, czy odpowiada mu obrana forma pomocy i wyraża zgodę na podjęcie dalszej terapii.

Czas konsultacji: 50 minut
Cena 160 zł

lustro

W czym może pomóc terapia

●Terapia pomaga w radzeniu sobie z trudnymi, nagłymi zdarzeniami życiowymi, takimi jak utrata bliskiej osoby, przerwanie związku, strata pracy, przeżywanie silnego stresu, pogorszenie stanu zdrowia bądź też wszelkimi innymi sytuacjami, które w sposób nagły i znaczący wpłynęły na jakość życia

● Terapia jest też sposobem, na poradzenie sobie z przeżytą traumą występującą jednorazowo, jak doświadczenie gwałtu, przemocy, trudnego porodu, utraty ciąży, wypadku zagrażającemu zdrowiu lub życiu bądź też takich, których doświadcza się latami, jak traumatyczne relacje z rodziną bądź innymi osobami bliskimi, przemoc w związku, nadużycia seksualne, przewlekłe problemy zdrowotne lub też inne zdarzenia, które w sposób znaczący wywarły wpływ na codzienne funkcjonowanie, proces podejmowania decyzji czy też sposób tworzenia relacji

● Powodami zgłoszenia się do terapii mogą być również m.in. zaburzenia odżywania, bezsenność, trudności w nawiązywaniu bądź utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji, depresja, samookaleczenia, silny lęk i niepokój, poczucie niezrozumienia, obniżenie nastroju, dolegliwości somatyczne, autoagresja, poczucie bzsilności

● Terapia może być również formą samodoskonalenia, poznawania swoich przeżyć i emocji czy też poszerzania perspektywy zarówno w zakresie świata wewnętrznego, jak i zewnętrznego

● Taka forma pracy dedykowana jest również dla osób LGBTQ+, które podczas swojej drogi do zrozumienia siebie doświadczają m.in. lęku, braku akceptacji ze strony otoczenia lub osób bliskich, dezorientacji, poczucia wyobcowania, samotności, depresji, myśli samobójczych czy też niskiego poczucia wartości.

● Pracuje również z młodzieżą, która doświadcza m.in. odrzucenia ze strony grupy rówieśniczej, borykających się z niezrozumieniem, brakiem wsparcia, obniżeniem poczucia własnej wartości, doświadczających stanów depresyjnych lub ataków złości.

● Oferuję również pomoc kobietom, zmagającym się z niepłodnością, będących w ciąży czy też rodzicami małych dzieci, które wywróciły ich świat do góry nogami i próbują go na nowo poukładać i zrozumieć. Jest to również pomoc dedykowana rodzicom, którzy przeżywają trudności wychowawcze.

Róże

Rozpoczęcie terapii jest bardzo trudną decyzją, wymagającą dużo siły i odwagi. Jest to proces bardzo intymny, obnażający słabości i wszystko to, co jest dla nas trudne i bolesne. Jednak tylko dzięki bezpiecznemu środowisku i wspólnemu omówieniu tego, co najtrudniejsze można wprowadzić zmiany w swoim życiu.

obrazek2

Dane kontaktowe

Katarzyna Żejmo - Trzcińska
Tel. 502-054-208
e - mail: k.zejmo.trzcinska@gmail.com

Adres: ul. Chełmońskiego 3c/8
Gdańsk, VII Dwór

obrazek1

Kontakt telefoniczny może być utrudniony w poniedziałki i czwartki, ze względu na przyjmowanie pacjentów. W razie braku kontaktu, bardzo proszę o wiadomość sms, oddzwonię w pierwszej wolnej chwili.

Formularz kontaktowy

Leave this field blank
Prawa autorskie © 2021 Katarzyna Żejmo-Trzcińska. Wszelkie prawa zastrzeżone.